ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 19/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขต1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตการเดินรถที่1
62 19/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กปด.11 อู่บางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กปด.11(อู่บางเขน)
63 15/07/2019 สก.150/2562 ลว.10 ก.ค.2562 ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2561
64 10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอู่สวนสยาม เขต 8
65 09/07/2019 กจซ.134/2562 ลว.4 ก.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3
66 05/07/2019 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
67 05/07/2019 ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง (รถใช้สำนักงาน) จำนวน 10 คัน โดยวิธีทอดตลาด PDF icon ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง 10 คัน
68 01/07/2019 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ
69 01/07/2019 พิเศษ/2562 ลว.28 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
70 26/06/2019 2-62-6-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasphuuchnaekhruuengthaayeksaar0001.pdf
71 20/06/2019 ยกเลิก ประกาศโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ยกเลิกประกาศจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561
72 20/06/2019 จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
73 18/06/2019 พิเศษ 68/2562 ลว.12 มิ.ย.2562 จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี
74 12/06/2019 กจซ.58/2562 ลงวันที่ 12 มถุนายน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ของนางสาว ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่ของ น.ส.ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต
75 12/06/2019 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
76 29/05/2019 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
77 15/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 2
78 15/05/2019 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน
79 22/04/2019 ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560
80 18/04/2019 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2

Pages