ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 14/02/2020 กจซ.23/2563 ลว.14 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
42 14/02/2020 บร.15/2563 ลว.11 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 218 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
43 06/02/2020 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
44 06/02/2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
45 05/02/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon prakaasphuuchnaekhruuengwadkhwandam.pdf, PDF icon raayngaanphlphicchaarnaaekhruuengwadkhwandam.pdf
46 29/01/2020 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563
47 27/01/2020 พิเศษ บริษัทโลจิสติกส์/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
48 22/01/2020 ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น
49 14/01/2020 ยกเลิก ประกวดราคาว่าจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกวดราคาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
50 07/01/2020 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน
51 02/01/2020 2/01/2563 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
52 27/12/2019 พิเศษ/321 ลว.24 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
53 27/12/2019 สบด.554/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว จำนวน 34,170 ลิตร/เดือน โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
54 25/12/2019 ปค.67/2562 ลว. 20 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
55 17/12/2019 บร.186/2562 ลว. 11 ธ.ค.2562. ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Software Antivirus พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Software
56 12/12/2019 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
57 11/12/2019 พิเศษ/2562 ลว. 11 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินชำรุด สนญ.2561
58 11/12/2019 H-62-Z-PO-0011 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำ ฺBox Set 1000 เซ็ท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำ ฺBox Set 1000 เซ็ท
59 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายณรงค์ ผลมะขาม
60 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายทองเริ่ม ทองอินทร์

Pages