ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 07/05/2020 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะช่าใช้บริการ Leased Line Internet
22 30/04/2020 บร.70/2563 ลว.28 เมษายน 2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
23 29/04/2020 ขดร.3 / 546/63 ลว. 17 เม.ย 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และลานจอดรถโดยสารอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3
24 27/04/2020 บร.65/63 ลว.14/04/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
25 22/04/2020 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
26 14/04/2020 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1
27 10/04/2020 ประกาศผู้ชนะเรื่องว่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจอะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
28 10/04/2020 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล( San Storage) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ San Storage
29 10/04/2020 ประกาศผู้ชนะเรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
30 09/04/2020 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
31 08/04/2020 ซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น
32 03/04/2020 ประกาศผู้ชนะเรื่อง จ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำรถออกวิิ่งให้ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำออกวิ่งให้บริการประชาชน
33 01/04/2020 H-63-3-PA-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
34 31/03/2020 ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ
35 31/03/2020 จ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น
36 30/03/2020 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง
37 30/03/2020 ซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด
38 27/03/2020 ประกาศผู้ชนะเรื่่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเร่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562
39 26/03/2020 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม
40 25/03/2020 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563 วิธีคัดเลือก PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563

Pages