สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
1 03/08/2022 1-31 ก.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
2 05/07/2022 1-30 มิ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
3 06/06/2022 1-31 พ.ค.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
4 06/05/2022 1-30 เม.ย .2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
5 26/04/2022 กจซ.85/2565 ลว.18 เม.ย.65 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
6 05/04/2022 1-31 มี.ค.65 สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65 ทุกวิธี PDF icon สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65
7 04/03/2022 1-28 ก.พ.65 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
8 04/02/2022 1-31 ม.ค.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2565
9 06/01/2022 1-31 ธ.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2564
10 03/12/2021 1-30 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
11 05/11/2021 1-31 ต.ค.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
12 05/10/2021 1-30 ก.ย.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
13 10/09/2021 1-31 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
14 05/08/2021 1-31 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
15 05/07/2021 1-30 มิ.ย.. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
16 04/06/2021 1-31 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
17 03/05/2021 1-30 เม.ย. 64 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
18 05/04/2021 1-31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
19 04/03/2021 1-28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
20 02/02/2021 1-31 ม.ค.2564 สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

Pages