ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
141 21/06/2018 ประกาศแผนว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ 19/06/2018 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างพยาบาล
142 21/06/2018 ประกาศแผนการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2 และอู่กำแพงเพชร 2) เขตการเดินรถที่ 8 21/06/2018 PDF icon ประกาศแผนการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2 และอู่กำแพงเพชร 2) เขตการเดินรถที่ 8
143 19/06/2018 ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 19/06/2018 PDF icon ประกาศแผนการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
144 19/06/2018 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) 19/06/2018 PDF icon ประกาศแผนการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)
145 19/06/2018 เช่าอู่และลานจอดรถยนต์ อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 19/06/2018 PDF icon รายละเอียดขอบเขตเช่าอู่พุทธมณฑลสาย 2
146 19/06/2018 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเขต 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) 19/06/2018 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
147 11/06/2018 ประกาศแผนการเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet 11/06/2018 PDF icon แผนการเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet
148 11/06/2018 ประกาศแผนการเช่าใช้ระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร ของ Call Center 1348 07/06/2018 PDF icon แผนการเช่าใช้ระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร ของ Call Center 1348
149 11/06/2018 ประกาศแผนการเช่าใช้ระบบ Leasd Line Internet 11/06/2018 PDF icon ประกาศแผนการเช่าใช้ระบบ Leasd Line Internet
150 05/06/2018 ประกาศแผนการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) 05/06/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
151 31/05/2018 ประกาศแผนว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่เมกา เขตการเดินรถที่ 3 31/05/2018 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่เมกา เขต 3
152 23/05/2018 ประกาศแผน ว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน 23/05/2018 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน
153 18/05/2018 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน 18/05/2018 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน
154 10/05/2018 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า) 10/05/2018 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า)
155 07/05/2018 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2561 07/05/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อสลากออมสิน ปี2561
156 27/04/2018 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 เขตการเดินรถที่ 7 19/04/2018 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
157 20/04/2018 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน 19/04/2018 PDF icon ประกาศแผนรถใช้งานสำนักงาน 51 คัน
158 20/04/2018 เช่าที่ดินบริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/04/2018 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
159 27/03/2018 ว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 27/03/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือนและบัตรเดือนนิสิต นักศึกษา
160 13/03/2018 จ้างก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพรกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3 13/03/2018 PDF icon 0 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

Pages