ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
141 16/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 16/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
142 13/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 13/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565
143 08/06/2022 เช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย 08/06/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย
144 01/06/2022 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 01/06/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
145 01/06/2022 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต 01/06/2022 PDF icon เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต
146 01/06/2022 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 01/06/2022 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
147 25/05/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 25/05/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
148 24/05/2022 เช่าที่ดินเพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3 24/05/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินเพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3
149 24/05/2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก. 24/05/2022 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก.
150 24/05/2022 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 24/05/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
151 18/05/2022 ประกาศแผนจัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 18/05/2022 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
152 17/05/2022 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องFace Scan จำนวน 48 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง 17/05/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องFace Scan จำนวน 48 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง
153 17/05/2022 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 17/05/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
154 03/05/2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Certer 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 03/05/2022 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Certer 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
155 03/05/2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเช่าใช้หมายเลขพิเศษ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย 03/05/2022 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเช่าใช้หมายเลขพิเศษ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
156 27/04/2022 รถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน 27/04/2022 PDF icon ประกาศแผนรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน
157 26/04/2022 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา 26/04/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
158 20/04/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/04/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
159 20/04/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 20/04/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
160 05/04/2022 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด 05/04/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด

Pages