ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
141 24/08/2022 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่ 24/08/2022 PDF icon จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่
142 22/08/2022 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ) 22/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ)
143 18/08/2022 ว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน 18/08/2022 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
144 17/08/2022 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง 17/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง
145 16/08/2022 ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง 16/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง
146 16/08/2022 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ 16/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่
147 08/08/2022 เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 08/08/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
148 21/07/2022 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 21/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
149 12/07/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 12/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
150 04/07/2022 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง 04/07/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง
151 04/07/2022 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 04/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
152 30/06/2022 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คน 30/06/2022 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คัน
153 17/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง 17/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง
154 17/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 17/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
155 16/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 16/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
156 13/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 13/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565
157 08/06/2022 เช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย 08/06/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย
158 01/06/2022 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต 01/06/2022 PDF icon เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต
159 01/06/2022 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 01/06/2022 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
160 01/06/2022 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 01/06/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

Pages