ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
121 16/09/2022 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 16/09/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
122 08/09/2022 เรื่องว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า 08/09/2022 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช
123 08/09/2022 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ 08/09/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ
124 05/09/2022 กจซ.151/2565 เรื่องประกาศเผยแพร่ แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิซิ จำนวน ๑ คัน เขตการเดินรถที่ ๘ 05/09/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิซิ จำนวน ๑ คัน เขตการเดินรถที่ ๘
125 05/09/2022 กจซ.152/2565 เรื่องปประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘ 05/09/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่ แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘
126 31/08/2022 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 31/08/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
127 24/08/2022 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่ 24/08/2022 PDF icon จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่
128 22/08/2022 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ) 22/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ)
129 18/08/2022 ว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน 18/08/2022 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
130 17/08/2022 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง 17/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง
131 16/08/2022 ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง 16/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง
132 16/08/2022 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ 16/08/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่
133 08/08/2022 เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 08/08/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
134 21/07/2022 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 21/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
135 12/07/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 12/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
136 04/07/2022 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง 04/07/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง
137 04/07/2022 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 04/07/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
138 30/06/2022 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คน 30/06/2022 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คัน
139 17/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง 17/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง
140 17/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 17/06/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

Pages