ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
101 03/03/2023 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบตรวจสอบและติด/ตามการปฏิบัำติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง 03/03/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบตรวจสอบและติด/ตามการปฏิบัำติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
102 17/01/2023 เรื่องเช่าพื้นที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 17/01/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าพื้นที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เพื่อจอดรถโดยสารประจำทาง อู่พระราม 9
103 12/01/2023 ประกาศราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 12/01/2023 PDF icon แบบ บก.06
104 10/01/2023 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (ก.พ.66) 10/01/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (ก.พ.66)
105 10/01/2023 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 10/01/2023 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
106 27/12/2022 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง 27/12/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
107 22/12/2022 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566 20/12/2022 PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566
108 21/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 21/12/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
109 21/12/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 21/12/2022 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 ม.ค.66-31 ม.ค. 66)
110 21/12/2022 ซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้่เซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง (ทักษกร) 22/12/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้่เซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง
111 20/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก. 20/12/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก.
112 14/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS 14/12/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS
113 25/11/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ 23/11/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
114 23/11/2022 ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี ๒๕๖๖ 23/11/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี ๒๕๖๖
115 25/10/2022 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 25/10/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
116 25/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 25/10/2022
117 19/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ 19/10/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
118 10/10/2022 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง 10/10/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง
119 26/09/2022 จ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน 26/09/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน
120 26/09/2022 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 26/09/2022 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน

Pages