ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
61 05/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง 05/07/2023 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง
62 04/07/2023 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 04/07/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call center 1348
63 04/07/2023 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 04/07/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
64 27/06/2023 เช่าศูนย์ข้อมูล BMTA Contact Center 26/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เช่าศูนย์ข้อมูล BMTA Contact Center
65 27/06/2023 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) 27/06/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
66 22/06/2023 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 22/06/2023 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562
67 22/06/2023 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 22/06/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
68 20/06/2023 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 20/06/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
69 19/06/2023 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 19/06/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
70 19/06/2023 ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 19/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
71 14/06/2023 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP 14/06/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
72 14/06/2023 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 14/06/2023 PDF icon TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
73 12/06/2023 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง 12/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง
74 09/06/2023 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอกภัยห้อง Data Center 09/06/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอกภัยห้อง Data Center
75 09/06/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 1-8 09/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 1-8
76 08/06/2023 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 08/06/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
77 01/06/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66 01/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66
78 01/06/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ก.ค.66 01/06/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ก.ค.66
79 31/05/2023 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fiพร้อมติดตั้ง 31/05/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fiพร้อมติดตั้ง
80 25/05/2023 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน ๔๘ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 25/05/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน ๔๘ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

Pages