ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
401 10/05/2018 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า) 10/05/2018 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า)
402 07/05/2018 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2561 07/05/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อสลากออมสิน ปี2561
403 27/04/2018 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 เขตการเดินรถที่ 7 19/04/2018 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
404 20/04/2018 เช่าที่ดินบริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/04/2018 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
405 20/04/2018 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน 19/04/2018 PDF icon ประกาศแผนรถใช้งานสำนักงาน 51 คัน
406 27/03/2018 ว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 27/03/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือนและบัตรเดือนนิสิต นักศึกษา
407 13/03/2018 จ้างก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพรกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3 13/03/2018 PDF icon 0 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
408 05/03/2018 ประกาศแผนการว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 05/03/2018 PDF icon ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
409 28/02/2018 ซื้อโทรศัพท์ตู้สาขา และเครื่องแบบ IP Phone พร้อมติดตั้ง 28/02/2018 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อโทรศัพท์ตู้สาขา และเครื่องแบบ IP Phone พร้อมติดตั้ง
410 27/02/2018 ประกาศแผน จัดซื้้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 27/02/2018 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560
411 25/01/2018 การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน 25/01/2018 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมรถ ฮีโน่ 323 คัน.PDF
412 23/01/2018 ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 23/01/2018 PDF icon ประการแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
413 11/01/2018 ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน) 11/01/2018 PDF icon แผนการจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
414 10/01/2018 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 10/01/2018 PDF icon แผนการจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1
415 19/12/2017 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง 19/12/2017 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
416 12/12/2017 จ้างรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 3 12/04/2017 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้างรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 3
417 01/12/2017 จ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารงานคดีและงานติดตามหนี้และบังคับคดี 01/12/2017 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารงานคดีและงานติดตามหนี้และบังคับคดี
418 10/11/2017 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง 11/08/2017 PDF icon จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
419 03/11/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เขตการเดินรถที่ 7 ) 03/11/2017 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เขตการเดินรถที่ 7)
420 05/10/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เขตการเดินรถที่ 8) 03/10/2017 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เขตการเดินรถที่ 8), PDF icon เพิ่มเติม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เขตการเดินรถที่ 8)

Pages