ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
41 05/06/2019 ประกาศแผน จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 05/06/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
42 28/05/2019 การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
43 28/05/2019 การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
44 28/05/2019 การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)
45 28/05/2019 การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)
46 28/05/2019 การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
47 28/05/2019 การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3(อู่พระราม 9) 28/05/2019 PDF icon การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3(อู่พระราม 9)
48 27/05/2019 ประกาศแผน เช่าพื้นที่ของนางสาวฐิตินันท์ ฉัตราติชาติ ทดแทนอู่ท่าอิฐ เขต 7 27/05/2019 PDF icon ประกาศแผน
49 15/05/2019 ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 15/05/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
50 13/05/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสารเขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 13/05/2019 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขต 4 และเขต 8
51 08/05/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 08/05/2019 PDF icon ประกาศแผน
52 07/05/2019 ประกาศแผน เช่าใช้ระบบ Leased Line Internet 08/05/2019 PDF icon ประกาศแผน
53 07/05/2019 เช่าใช้ระะบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ 08/05/2019 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้ระะบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
54 07/05/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 08/05/2019 PDF icon ประกาศแผน
55 02/04/2019 ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม 02/04/2019 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน
56 13/03/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอรถอู่สวนสยาม เขต 2 13/03/2019 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 2
57 07/03/2019 ประกาศแผน เช่าที่ดินบริเวณใต้ทางด่วนบางพลี - สุขสวัสดิ์ (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) 07/03/2019 PDF icon ประกาศแผน เช่าที่ดินบริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์
58 04/03/2019 ประกาศแผน เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ 04/03/2019 PDF icon ประกาศแผน เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่
59 12/02/2019 ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 12/02/2019 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561
60 06/02/2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 05/02/2019 PDF icon prakaasaephncchaangehmaaraksaakhwaampldphay.pdf, PDF icon prakaasaephncchaangehmaaraksaakhwaampldphay2.pdf, PDF icon prakaasaephncchaangehmaaraksaakhwaampldphay3.pdf

Pages