ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
41 20/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567 20/10/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567
42 19/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 19/10/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยี่หออีซูซุ 323 คัน
43 19/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 19/10/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน
44 17/10/2023 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 17/10/2023 PDF icon ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567
45 07/09/2023 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 07/09/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566
46 06/09/2023 จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. 06/09/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
47 05/09/2023 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 06/09/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน
48 05/09/2023 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ต.ค.2566 (Thaksakorn) 07/09/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 1,749 คัน
49 01/09/2023 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน (Thaksakorn) 01/09/2023 PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน
50 25/08/2023 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12 25/08/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12
51 21/08/2023 จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 21/08/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566
52 11/08/2023 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด 11/08/2023 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
53 10/08/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66 10/08/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66, PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66
54 10/08/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66 10/08/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66, PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66
55 18/07/2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 18/07/2023 PDF icon ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566
56 17/07/2023 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4 17/07/2023 PDF icon ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4
57 13/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ส.ค.66 13/07/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
58 13/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยุโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ส.ค.66 13/07/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยุโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
59 12/07/2023 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 623 คน 12/07/2023 PDF icon ประกาศแผน ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 623 คน
60 07/07/2023 จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 07/07/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ

Pages