ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 07/02/2024 ประกาศแผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 07/02/2024 PDF icon ประกาศแผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณอู่เมกา-บางนา
22 07/02/2024 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุน ปี 2567 07/02/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุน ปี 2567
23 25/01/2024 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ 25/01/2024 PDF icon ประกาศแผน เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ
24 22/01/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรัษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน 22/01/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรัษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน
25 05/01/2024 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก. 05/01/2024 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
26 02/01/2024 ซื้อระบบ Security Information And Event Management 02/01/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อระบบ Security Information And Event Management
27 26/12/2023 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มีระยะเวลา ๖ เดือน 26/12/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มีระยะเวลา ๖ เดือน
28 15/12/2023 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน 15/12/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
29 15/12/2023 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน 15/12/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน
30 13/12/2023 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 13/12/2023 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
31 08/12/2023 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 08/12/2023 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567
32 08/12/2023 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน 08/12/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน
33 01/12/2023 จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช. 01/12/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช.
34 21/11/2023 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP 21/11/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
35 20/11/2023 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน 20/11/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน
36 20/11/2023 เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน 20/11/2023 PDF icon ประกาศแผน เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน
37 16/11/2023 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ 16/11/2023 PDF icon จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
38 13/11/2023 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 13/11/2023 PDF icon ประกาศแผน จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิ
39 10/11/2023 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66 10/11/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66
40 10/11/2023 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66 10/11/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66

Pages