ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 27/05/2021 จ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน 27/05/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน
22 24/05/2021 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 24/05/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
23 18/05/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 3 เดือน 18/05/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 3 เดือน
24 29/04/2021 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 31/03/2021 เช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 31/03/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3
26 22/03/2021 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 22/03/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
27 19/03/2021 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 19/03/2021
28 19/03/2021 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 19/03/2021
29 02/03/2021 เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 02/03/2021 PDF icon เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
30 01/03/2021 จ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย 01/03/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย
31 26/02/2021 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร อู่ช้างเอราวัณ 2 เขตการเดินรถที่ 3 26/02/2021 PDF icon ประการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอู่ช้างเอราวัณ 2
32 19/02/2021 ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4) 19/02/2021 PDF icon ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4)
33 15/02/2021 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน 10/02/2021
34 05/02/2021 โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 05/02/2021 PDF icon โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
35 20/01/2021 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ 20/01/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ
36 14/01/2021 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ 14/01/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
37 06/01/2021 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 06/01/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
38 04/01/2021 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) 04/01/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)
39 29/12/2020 เช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 29/12/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
40 15/12/2020 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 15/12/2020 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

Pages