ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 09/04/2020 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง 09/04/2020 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
22 25/03/2020 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 25/03/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
23 25/03/2020 ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 25/03/2020 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
24 23/03/2020 ประกาศแผน ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 23/03/2020 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอปกรณ์
25 23/03/2020 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ 23/03/2020 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
26 20/03/2020 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด เพิ่มเติม 20/03/2020 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด เพิ่มเติม
27 16/03/2020 ประกาศแผนเช่าที่ดินและลานจอดรถอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3 16/03/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3
28 16/03/2020 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า MAN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เขต 4 16/03/2020 PDF icon ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า MAN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟ้า เขต 4
29 04/03/2020 จัดทำประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน 04/03/2020 PDF icon ประกาศแผนจัดทำประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ 190 คัน
30 18/02/2020 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่ท่าปล่อยรถ กปด.1 เขตการเดินรถที่ 3 18/02/2020 PDF icon ประกาศแผนท่าปล่อยรถ กปด.1 เขตการเดินรถที่ 3
31 17/02/2020 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5 17/02/2020 PDF icon numatiprakaasaephn.pdf, PDF icon prakaasaephn_1.pdf, PDF icon prakaasaephn_2.pdf
32 13/02/2020 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด 13/02/2020 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด
33 06/02/2020 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต 06/02/2020 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต
34 24/01/2020 ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง 24/01/2020 PDF icon ประกาศแผน
35 23/01/2020 การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม 23/01/2020 PDF icon การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม
36 23/01/2020 ว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 23/01/2020 PDF icon ว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
37 07/01/2020 จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 07/01/2020 PDF icon ประกาศแผนจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
38 27/12/2019 ประกาศแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27/12/2019 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
39 17/12/2019 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 17/12/2019 PDF icon ประกาศแผน
40 25/11/2019 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ 25/11/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ

Pages