36

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
Huaikhwang
ปลายทาง: 
Sipraya
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00
เที่ยวไป: 
Huaikhwang, Pracha Songkhro Rd., Dindaeng Rd., Rajchawitee- Victory Monument Rd., Payathai Rd., Mabunkrong Department Store, RamaIV Rd., Surawong Rd., Jarerngrung Rd., Sipraya Rd., Thanam Sipraya (Victory Monument Mahboonkrong Chulalongkorn University Sam uan Phua thai Pathumwan cross-road Dindang Road Rachanukul Hospital TanamSiphraya Bangruk General Post Office Huai Khwang Ratchawaithi Hospital Din Daeng Police Station Hua Khwang Police Station Deja Hospital Rajanukul Hospital Hua Khwang Sam Yan Suan Suntiphap Thailand Cultural Center BangRak Museum Rare Stone Museum Chulalongkorn University Ministry of Labour Wichutid School Sam Sen Nok School Wat Kaew Chamfa School Wat Muang Khae School Wat Hua Lumpoang School Wat Tassanaroon Soontarikaram School
เที่ยวกลับ: 
Thanam Sipraya, Jarerngrung Rd.,Sipraya Rd., Payathai Rd.,Victory Monument, Rajchawitee Rd., Dindaeng Rd., Pracha Songkhro Rd., Huaikhwang