พนักงานเก็บเงินค่าโดยสารสายปอ.14ไม่ฉีกตั๋วใบใหม่ให้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขึ้นรถปอ.14 วันที่3 ตุลาคม 2560 จากบิ๊กซี ราชประสงค์ เวลา11:40 น. จ่ายเงินให้พนักงาน13บาท พนักงานก็หยิบตั๋วมาให้เลย(ไม่มีการฉีกตั๋ว) มองเลขที่บนนตั๋ว เป็นเลข 613579 แต่มองตั๋วที่หล่นอยู่ตามพื้น มีเลข613638(ซึ่งจริงๆแล้วตั๋วบนพื้นไม่ควรจะมีเลขเกินตั๋วที่เพิ่งออกจากที่เก็บเงินได้) รถทะเบียน 4689 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เรียนคุณ ประกิต ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเร่ียนของท่านแล้ว เน่ื่องจากรถคันน่ี่้เป็นรถที่พนักงานเช่าจากผู้ประกอบการ เรื่องตั๋วจ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่อย่างใด เพราะได้เช่าเป็นรายวันไปแล้ว ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล จึงเรียนมาเพื่อทราบ.