รถสาย3มีกี่คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่ารถสายนี้มีกี่คันคะ เวลารอก็รอนานมากๆถ้าพลาดแล้วก็ต้องนั่งสามล้อไปไม่งั้นจะเย็นมาก รอทีก็นานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 3 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร และขอเรียนผู้ใช้บริการว่า ยอดรถที่ประจำการในสาย 3 มีประมาณ 25 คัน แบ่งเป็นรถร้อน 20 คัน รถปรับอากาศ 5 คัน ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ