ช้าเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย73กครับ ยืนรอห่างจากอู่ 5ป้ายครับ ตั้งเเต่15:30-16:30 ไม่มีผ่านเลย เเต่มีรถวิ่งเข้าอู่ 4 คันในระยะเวลา1 ชม.เต็ม ไม่เข้าใจว่าทำไมนานมากๆครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 73ก. แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 73ก. ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถี่ขึ้น และให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ