89 รอนานมากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
นั่งรอรถเมล์สาย89 เป็นชม. ตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายกว่าแล้วค่ะ เป็นอย่างนี้ตลอด แทบทุกวัน แก้ปัญหานี้หน่อยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 89 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ