ถามทางดีๆโดนตะคอกใส่หน้าเฉยเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่1/10/2017เวลาประมาณ11.40น ผมได้สอบถามพนักงานเก็บเงินว่ารถคนนี้ผ่านbtsหมดชิตมั้ยแต่ยังพูดไม่จบเค้าก็ตะตอกใส่หน้าผมว่า11บาทททท11บาทททท!!!! คือผมถามดีๆๆทำไมต้องทำกริยาแบบนี้ หรือเค้าขาดการอบรม สาย63 7-551119 12-5664

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี พูดจาให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามตะคอกหรือใช้น้ำเสียงตะคอกกับผู้ใช้บริการอีก เป็นอันขาด และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ