รถ ปอ.206 วิ่งรถโดยไม่ปิดประตูรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ เวลาประมาณ 06.00 น รถปอ.206 เลขข้างรถ 2-45123 ขับวิ่งมา ก็ปกติ จนกระทั้งถึง แยกเกษตรเป็นต้นมาวิ่งรถโดยไม่ยอมปิดประตูรถยนต์โดย ทราบสาเหตุ ทำให้แอร์ก็ไม่เย็นและไม่ปลอดภัยอันตรายในการเดินรถครับ สมศักดิ์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 206 เบอร์ 2-45123 วันและเวลาดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และปิดประตูทุกครั้งก่อนนำรถออกจากป้าย และห้ามทำแบบนี้หรือกรณีเช่นนี้อีกเป็นเด็ดขาด หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ