พนักงานขับรถไม่ส่งผู้โดยสารลงตามป้ายที่กำหนด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันจีนทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ข้าพเจ้าได้โดยสารรถเมล์ปรับอาการสีครีมน้ำเงิน สาย 28(จากอนุสาวรีย์-สายใต้เก่า)เวลาประมาณ 19.20 น. พฤ๖ิกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารพูดกับพนักงานขับรถว่าเหมือนจะพอใจกับรายได้ที่ขายตั๋วโดยสารในวันนี้ เมื่อรถยนตร์วิ่งมาถึงใกล้สถานีสายใต้เก่า ซึ่งยังมีผู้โดยสารอีกประมาณ 10 คน จะไปลงป้ายสุดท้ายที่หน้าสายใต้เก่าตามที่รถโดยสารสาย 28 ทั้งปรับอากาศสีเหลืองและปรับอากาศสีครีมน้ำเงินที่เคยจอด ปรากฎว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เป็นสตรีค่อนข้างมีอายุ รูปร่างค่อนข้างอ้วนสวมเสื้อกั้กสีเขียวทับเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นเครื่องแบบของพนักงาน ขสมก ไล่ผู้โดยสารลงแล้วให้เดินต่อไปยังสายใต้เก่าซึ่งเป็นที่จอดวินรถตู้ปิ่นเกล้า และบริเวณเส้นทางที่เดินจากป้ายรถเมล์ที่ไล่ผู้โดยสารลงไม่มีไฟส่องสว่างว่างเลย ระยะทางเดินประมาณ70 เมตรจากจุดเริ่มกว่าจะเข้าถึงสายใต้เก่ากรือวินรถตู้ปิ่นเกล้า จึงเรียนมา เพื่อขอความอนุเคราะห์กวดขันพนักงานผู้ขับรถและเก็บค่าโดยสารส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายตามที่ป้ายกำหนดด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์สายนี้เป็นประจำ

เรียนคุณ ยงยุทธ ศรีพิบูลบรรเจิด ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายราย รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย / เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ / วัน-เวลา / หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.