รถเมล์ไม่จอดรับ สาย 29 ป้ายทะเบียน 15 1924

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้โบกรถเมล์สาย 29 ที่ป้ายรถเมล์ป้ายซอยราชครูไปรังสิตแล้วรถเมล์ขับผ่านไปโดยไม่จอดรับครับ ป้ายทะเบียน 15 1924คนขับเป็นผู้ชาย ผมแสกครับ รบกวนดำเนินการทางระเบียบต่อไปด้วยครับ

เรียนคุณ วรา อุทัยชาติ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 29-5 ทะเบียน 15-1924 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.