ผู้ใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย S1 จากสุวรรณภมิ ร้องรียนไปแล้วยังไม่มีการแก้ไข ฝรั่งถามคนขับรถไปไหน นั่งรอรถออกนานมาก ทำไมไม่ตรงเวลาเลย เปนแบบนี้บ่อยหรอ ดิฉันอายมากไม่รุ้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ฝากแก้ไขหน่อย แล้วถ้าฝรั่งมาจากข้าวสารไปสนามบินตกเครื่องแล้วจะทำยังไง นี่สายพิเศษไม่ใช่หรอ 60 บาท แต่เรื่องตรงเวลาบังทำไม่ได้ นี่ยังไม่รวมพขร. พนง.เกบค่าโดยสารพูดอังกฤษไม่ได้เลย ฝรั่งไปผิดสนามบินอีก ปรัปปรุงเรื่องเวลาเถอะคะ ฝรั่งรับไม่ได้ อย่าให้เค้ามาว่าว่าคนไทยไม่เคยตรงเวลา แย่

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ