145 รอนาน / รถไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 กันยายน 60 เวลา 6.50 น. ป้าย ถนนสายลวด รพ.สมุทรปราการ รอ สาย 145 นานมาก พอรถ 145-44047 มา ก็ขับเร็วไม่จอดป้าย รบกวนลงโทษพนักงานขับรถดังกล่าวด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 145 แล้ว) ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถคันดังกล่าว ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ