คนขับพูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์สาย 107 เลข 1-50011 เลข 11-8992 วันที่ 23/ก.ย/60 เวลา 13.30 ณ ห้างยูเนี่ยนมอล์ คนขับพูดจาไม่สุภาพผู้โดยสารเพียงสอบถามเส้นทางแต่กลับโดนตะคอกใส่หาว่าเวลาขึ้นรถไม่ดูป้าย *การเป็นผู้ให้บริการถ้าใจไม่รักก็ควรไปทำอย่างอื่นค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 107 เบอร์ 1-50011 วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่พูดจาตะคอกผู้ใช้บริการแบบนั้นอีก และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ