ร้องเรียนรถเมล์ 138 อู่ท่าน้ำพระประแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมา ประมาน 45 นาทีแล้วแต่ยังไม่มีรถมาเลย ไม่แน่ใจว่าบริหารจัดการการปล่อยรถกันยังไง รออยู่ที่ท่าน้ำพระประแดงตั้งแต่ 12.00 ตอนนี้ 12.45 ยังไม่ได้ขึ้นถ ฝนก็ตก คนใช้บริการเดือดร้อนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 138 ท่าน้ำพระประแดง ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ