516 จอดก่อนถึงป้ายแล้วออกไปเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
526 จอดก่อนที่จะถึงป้ายรถเมถือว่าห่างป้ายมากแล้วมีรถเมคันอื่นๆที่จอดในป้ายอยู่เราก็รอคิดว่ารถเมจะอยู่เลนนี้ 516 ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงป้ายแล้วขับออกเลนขวาไปเลยค่ะะเรารอจะขึ้นก็ไม่สนใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 516 ทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ