รีบไปตายหรอ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 66 ครีมแดง รอบออกจากท่าเท่าไรไม่รุ้แต่ ถึงแยกเกียกกายเวลา 15.38 วันที่21 กย 60 ไม่ทราบว่าจะรีบกัวไม่ทันไฟเขียวขนาดนั้นเลยหรอผู้โดยสาร รอที่ป้าย ถูกต้อง แต่คุณขับรถด้วยความเร็ว เอนไปเลนกลางเพื่อจะผ่านไฟเขียว. เข้าใจ แต่การให้บริการห่วย ฝากเตือรคนขับรถรอบนี้ ท่านี้สายนี้ด้วย ไฟเขียว แต่คุณควรจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายตามปกติ ไม่ใช่เห็นละก้รีบให้ผ่านๆไป โดยไม่สนใจ ป้ายรถเมล์ทางซ้ายขากับไปศูนย์ราชการมาจากสายใต้อ่ะ แม่งทำไมไม่จอดรับกัวไม่ได้กับบ้านหรอ แล้วยังไง นานๆทีจะมาคนรอก้รอต่อไป มันใช่หรอ ขับรถเร็ว ไม่จอดรับผู้โดยสาร. ถ้าจะห่วงไฟเขียวเพื่อให้ผ่านไปเร็วๆให้ทัน แนะนำไปขับรถส่วนบุคคล อย่ามาให้บริการเลย ห่วยยยน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 66 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 66 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ