สาย7ก ขับได้ใจกระเป๋าดูแลไกลชิด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย7ก อุ้มลูกขึ้นรถเมล์ มันจอดไม่สนิดเกือบเก้าขาขึ้นรถมันเลือนออก เดินตาม3เก้า ตะโกนถาม จอดไม่สนิดจะให้ขึ้นยังไงอุ้มเด็ก4เดือน มันจอดขึ้นไปบันไดขั้นที่2 ประตูไม่ปิด มันออกตัวกระชาก เกือบหล่นใหลกระแทกเต็มๆ หัวน้องฟอสเกือบกระแทก ไปนั่งท้ายรถ กระเป๋ามาเก็บเงิน เราบ่นแบบเบาๆ มันไปเม้ากับคนขับ อยากนั่งสบายไปรถแอร์โน้น อากาศมันร้อนอย่าไปร้อนกับมัน สรุปกูผิดว่างั้น ทั้งคนขับทั้งกระเป๋า เรวพอกัน ป้ายทะเบียน 12-0222 สาย7ก กูจะไม่นั่งตลอดขีวิต เพราะลูกกูมีราคา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทั้งสองคน ทะเบียนรถ 12-0222 ดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และห้ามทำกิริยาไม่สุภาพเช่นนี้อีก และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานทั้งสองคน เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ