การบริการเดินรถสาย 536

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 536 นานมาก (จากปากน้ำ) พอมีรถมาก็บริการถึงแค่อนุสาวรีย์ชัย แล้วคนมี่ต้องการโดยสารไปสุดสายต้องทำอย่างไร ระยะระหว่างรอบก็นานมากทั้งที่รถไม่ได้ติดอะไร (ใกล้จากอู่มาก) อีกทั้งเวลาช่วงเย็นก็ไม่มีรถบริการเลยแถวอนุสาวรีย์ชัย อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 536 แล้ว ) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 536 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ