รถสาย 515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 515 ไม่ชอบเข้าป้าย สุดท้ายที่จะถึง สาวรีย์ชัยฯ และไม่จอดทุกป้าย บางครั้งขับเลยป้าย หากไม่มีคนลงป้ายมักจะไม่จอด ทั้งๆ ที่มี ผดส รอขึ้นอยู่ ขอให้แก้ไขบริการ และอบรมพนังงานในส่วนนี้ด้วยครับ สายอื่นก็คงจะมีกรณีนี้เช่นกัน แต่ที่ร้องเรียนสายนี้ เพราะผมใช้บริการบ่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 515 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 515 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ