รถปอ 84 รถเมล์84 หมดระยะที่ท่าพระ ทำให้คนที่รอคอยรถที่วงเวียนใหญ่รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84 และปอ84 ชอบหมดระยะท่าพระ ทำให้ไม่รู้ว่าจะมีรถ 84 ผ่านวงเวียนใหญ่หรือเปล่า ถ้าต้องการสุดสายที่ท่าพระก็ต้องให้ชัดเจนจะได้ไม่คอยรถ เวลารีบด่วนช่วงไปทำงานจะเสียเวลาคอยรถนาน กรุณาช่วยให้รถ 84 มาถึงคลองสานเหมือนเดิม และรถจำนวนรถที่สุดสายไปท่าพระ หรือขอให้ไม่มี รวมถึงรถปอ84 ที่เป็นของเอกชนขากลับชอบเติมก๊าซทุกตัน กรุณาช่วยปรับปรุงเติมให้เสร็จก่อนเดินรถ ปอ84 ที่เป็นของเอกชนจะไม่สุดสายที่ท่าพระแต่จะแวะเติมก๊าซทุกวัน อดทนมานานมากกับการจัดระบบรถ 84 ทำให้ไปทำงานสาย ถึงแม้จะออกแต้เช้า และคอยจนต้องนั่งรถไปต่ออีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 84 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 84 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ