สายรถเมล์ 206 ปอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์ ปอ. สาย 206 วิ่งวันนี้ 19กย.60 เวลา 05.15 น.วิ่งผ่านคลองตัน เนื่องจากป้ายหน้ารถไม่ได้แจ้งว่าเป็นรถทางด่วน ผมผู้โดยสารขึ้นมาแล้วชำระค่าโดยสารจะไปวัดเสมียน ถึงมาแจ้งว่ารถทางด่วนไม่ผ่าน สอบถามพนักงานเก็บค่าโดยสารไปว่าป้ายหน้ารถไม่ได้บอกนี่ว่าทางด่วน เธอบอกว่าป้ายจะเปลี่ยนตอนถึงอโศก คืออะไรทำเช่นนี้ได้ด้วยเหรอ???อยากทราบเหตุผล อโศกเป็นสถานีสิ้นสุดระยะทางอะไรด้วยเช่นนั้นหรือป่าว เหตุผลอะไรถึงเปลี่ยนป้ายเป็นทางด่วนเมื่อถึงอโศก ทำเช่นนี้เสมือนหลอกผู้โดยสารได้รับข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่ หลอกลวงทำมั้ยไม่แจ้งแต่ออกจากอู่มาเลย หรือออกจากอู่ก็เป็นปอ.ธรรมดา ผ่านอโศกก็สามารถเปลี่ยนเป็นปอ.ทางด่วนได้ ตามความต้องการของ พนักงานขับรถ/พนักงานเก็บค่าโดยสารเช่นนั้นหรือ??? ผมไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ใครที่ต้องแสดงป้ายหน้ารถแต่ขอร้องเรียนการทำงานของพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับ เพราะเห็นไปกลับป้ายเป็นทางด่วนเมื่อถึงวัดใหม่ช่องลม เลขทะเบียนข้างรถ 2-44002 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผมยินดีให้ข้อมูลครับ

เรียนผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 206 แล้ว) ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ