สาย 95 เลียบทางด่วนรามอินทรา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมถึงยกเลิกการให้บริการเส้นทางนี้ ได้โทรไปสอบถามกับเบอร์ 1384 แจ้งว่าทับเส้นทางกับรถสองแถว ซึ่งสองแถวร้องเรียนไป อยากทราบว่า รถสองแถวสายอะไร เส้นทางการวิ่งจากไหนถึงไหน สามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย 95 เลียบด่วนนี้ ได้ทั้งหมดหรือไม่ ก่อนยกเลิก ได้มีการสำรวจเส้นทางของสองแถว ปริมาณของผู้โดยสาร และมีรถพอกับการให้บริการ หรือไม่ แล้วผู้โดยสารที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทุกวัน โดยที่รถสองแถวไม่ได้มีเส้นทางวิ่งไปถึงจุดหมาย จะทำอย่างไร ทาง ขสมก มีวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด คือการยกเลิกการให้บริการแบบนี้หรือ โดยไม่ได้สนใจว่า ผู้โดยสาร ที่ใช้บริการอยู่เป็นประจำทุกวัน จะได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากขนาดไหน รถสองแถวที่ร้องเรียนมีอิทธิพลมากขนาดที่รถเมล์ที่ให้บริการประชาชน ต้องยกเลิกเส้นทางการให้บริการ แบบนี้เลยหรือ ???

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ