ระบบค้นหาสายรถ,เส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การแสดงผลการค้นหาสายรถและเส้นทางการเดินรถในกรณีที่ต้องต่อรถ จะไม่ค่อยละเอียดและเส้นทางวกวนสับสนมาก อยากให้สามารถคลิกตรงรูปป้ายรถเมย์แล้วแสดงเส้นทางที่รถแต่ละสายผ่าน เพื่อที่จะสามารถแลือกสายรถและจุดเปลี่ยนรถได้เอง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ