สาย 67 รอนานเกินชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าจามจุรีแสควร์ครับ วันอาทิตย์ที่ 17 กย รอตั้งแต่ 20:20 ตอนนี้ 21:30 แล้ว ยังไม่มาเลยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 67 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถี่ขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ