รถเมล์สาย 21 ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนได้แล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 21 ปัจจุบันหารถปรับอากาศได้น้อยมาก ได้นั่งแต่รถครีมแดง ซึ่งสกปรกมาก ทั้งพื้น ผนังรถ และเบาะนั่ง ไม่ทราบว่าทางองค์การมีนโยบายจะเพิ่มรถใหม่ ปรับอากาศให้สาย 21 เมื่อไหร่ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 21 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ ความสะอาดของตัวรถ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ