ปอ.79 หมายเลข 6-56025

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เช้านี้ ~7.00 น. รถเก๋งสีขาวขับชนท้ายรถปอ.79 แถวบางขุนนท์ พขร.และพนง.เก็บเงินมารยาทดีมาก พูดจาสุภาพและช่วยเหลือให้ผู้โดยสารขึ้นคันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้จราจรติดขัดไม่นาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสองท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ