สาย B45. จะยกเลิกทำไม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่งเปิดให้บริการแต่ยกเลิกการวิ่งคนกำลังเริ่มรุ้ว่าวิ่งทางไหนผมว่าควรปรับปรุงที่พนักงานมากกว่าเพราะเวลาผู้โดยสารสารจะขึ้น ยกตัวอย่าง ผ่านฟอจูน เอสพนาด บิกซีรัชดา แต่ไม่บอกว่า ตัดเข้าบิกซีลาดพร้าว กะเป๋าบอกแค่บิดซีรัชดาเลี้ยวขวาใครจะไปรุ้ว่าถึงบิกซีลาดพร้าวจิงไหมคับ แล้วยิ่งกะเป๋าผุ้ญหน้าตาไม่พร้อมแนะนำเลยผมขึ้นทุกวัน มีกะเป๋าผุ้ชายแนะนำตลอดเพราะขึ้นมาเช้าน้องเค้าจะเรียกผุ้โดยสารแนะนำว่าไปไหน ไม่ใช่มานั่งหน้าสวยเข้งขรึมเปนเทพีกะเป๋า ฝากพิจารณาด้วยครับ อยากรุ้รายละเอียดมากกว่านี้ 090-9549183

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ