วันนี้เป็นวันที่เกลียด ขสมก.มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 45 ให้ผมรอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีรถสักคัน ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วไม่มีรถกลับบ้านแล้วด้วย ใจร้ายมากเลยฝนก็ตกเปียกก็เปียก ภาษีก็ต้องเสีย ให้องการที่บริหารรถไม่ได้เรื่อง ห่วงแตกมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 45 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 45 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณแจ้งใช้บริการ