ปอ. 84-8 ไม่เข้าป้ายอย่าให้มีอีกเป็นครั้งที่2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ระวังกระจกแตก กุเอาจริง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.84 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ