22:20-23:10ไม่มีรถเมวิ่งเลย!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หน้าโรงบาลสินแพท จะไปนวมิน รอตั้งแต่ 22:20-23:10 ไม่มีรถเมผ่านเลย ปล่อยรถยังไงคะ อย่างน้อย สาย60 ควรจะมาบ้าง วิ่งชั่วโมงละคันหรือคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ