เพิ่มจำนวนรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย124 และ556 ตรงทางเซนทรัลปิ่นเกล้า . ให้มีมากกว่าเดิม

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ