รถเมล์ 203 ชอบขับลงอุโมงค์บางพลัด อยากให้ตักเตือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ท่ารถ กำชับพนักงานขับรถทุกคันไม่ให้ขับรถลงอุโมงค์ข้ามแยกบางพลัด เพราะออกมามันเลยป้ายแล้วจะจอดป้ายรถเมล์ได้ยังไง จะให้ผู้โดยสารลงตรงเกาะกลางตรงปากอุโมงค์ได้ยังไง ไม่มีความปลอดภัยเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 203 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ