ชิดในอีกพี่ ..ชิดได้อีก สาย 140

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชิดในอีกพี่ ...ชิดในได้อีก ( เป็นเสียงที่ได้ยินมาตลอด ) ทั้งนายตรวจ และ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ...ถ้าชิดขนาดนี้ ...รบกวน ลองขึ้นมาและเดินทางไปด้วยกัน ..จะทราบถึงเหคุผล ..และควรที่จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ..ทราบดีที่มีการเสริมรถ ..แต่ ชั่วโมงเร่งด่วน ควรหาวิธีที่ดีมากกว่านี้หน่อยน่ะครับ เพราะผู้โดยสารต้องประสบปัญหาแบบนี้มายาวนานมากแล้ว ...ทุกคนทราบดี ...ที่นั่งไม่ต้องพูดถึง ..ที่ยืนแทบจะไม่มี ....และลองนับจำนวนผู้โดยสารสิว่า ..รถโดยสารสามารถ รับน้ำหนักได้ จำนวน..กี่คน เท่าไหร่ เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ผมจะรอวันที่มีการเปลี่ยนแปลงน่ะครับ ..ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 140 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ