ข้อมูลเส้นทางรถสาย 4, 47 ที่ไม่จอดป้ายสถานเสาวภาแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ท่านผู้บริหาร ขสมก. / เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผมขอความกรุณาให้ท่านนำข้อความคำว่า สถานเสาวภา ออกจากหน้าเว็บไซต์ ดังนี้ด้วย http://www.bmta.co.th/?q=th/content/4 http://www.bmta.co.th/?q=th/content/47 และหน้าข้อมูลเส้นทางเดินรถสายอื่นๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 6 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 07.00 น เนื่องจากพนักงานขับรถสายที่ 4 หมายเลขข้างรถ 4-40456 ทะเบียน 12-0352 นายสมศักดิ์ นครสิริศรี เลขที่ใบอนุญาต 3 กท. 00111/52 (เลขตัวเล็ก ดูไม่ชัดเจน) แต่บนจอภาพแจ้งชื่อผู้ขับ TEST เลขที่ใบขับขี่ID 9999958 ได้แจ้งต่อผู้โดยสารว่า "ป้ายนี้เค้าไม่จอดกันนานแล้วนะ" และพนักงานเก็บค่าโดยสารก็แจ้งผู้โดยสารเป็นการเสริมอีกว่า "เค้าจอดป้ายโรงพยาบาล(จุฬาลงกรณ์)ทีเดียวเลย" และหากเป็นไปได้ ขอความกรุณาประสานไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อนำตัวเลขสายรถเมล์ข้างต้นออกจากป้ายหยุดรถประจำทางสถานเสาวภาด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารไม่เกิดความสับสน และจะได้ใช้บริการได้สะดวกขึ้น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ