กรุณาอย่าติดประกาศโฆษณาบนกระจกหน้าต่างรถเลยค่ะ มองไม่เห็นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เข้าใจว่าเป็นรายได้ขององค์กร ถึงจแม้จะทำภาพปรุก็เถอะค่ะ ปิดบังเส้นทาง มองไม่เห็นค่ะ จ้อฃผ่านรูปรุก็ปวดหัวมากมาย โปรดเห็นแก่ประโยชน์ของผู้โดยสารเป็นสำคัญเถอะค่ะ ที่รอบตัวรถมีพื้นทราเยอะแยะ แต่ขออย่าติดรอบกระจกเลยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ