รถ 509 157 ไปไหนหมด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถจากอนุ จะไป ปิ่นเกล้า. รอนานมาก. ไม่แน่ใจว่า2 สายนี้เลิกให้บริการรึเปล่า. ทำไมรอนานมาก. รอตั้งแต่ บ่าย1 จน บ่าย2 ครึ่ง ยังไม่มีสักคัน. อยากช่วยให้ตรวจสอบให้หน่อยครับ. ว่าทำไมรถถึงขาดระยะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถของสาย 509 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ