ร้องเรียนรถเมล์สาย 168

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นอกจากจะไม่ค่อยรับผู้โดยสารแล้ว รถเสริมทีไปรามเยอะไปแต่รถทีไปตลาดมีนสวนสยามมีน้อยมาก ควรจัดลำดับใหม่ รอตั้ง2ชั่วโมงไม่มีเลยสักคัน ปรับปรุงด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 168 เพิ่มความถี่ของรถทางยาว ให้มากกว่านี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ