จอทีวีบอกป้ายต่อไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จริงๆก็ดีอยู่นะคะ แต่ว่า เปลี่ยนเป็นเสียงตามสายเหมือนรถไฟฟ้าดีไหมคะ ไม่ต้องชะเง้อมอง บางทีก็มองไม่เห็น บางคันป้ายหน้าก็บอกไม่ตรง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ