ราคารถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย105จากป้ายวัดพันท้ายไปหน้าอู่แสมดำราคาเท่าไหร่ครับ 11หรือ13ครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ค่าโดยสารรถสาย 105 จากป้ายวัดพันท้ายไปลงหน้าอู่แสมดำ ราคา 13 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ