รถ166ช่วงเช้าขาดตอนมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในช่วงเช้าเส้นปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก แต่รอรถนานมาก และคนแน่นมาก รบกวนจัดคิวรถให้ออกถี่ในช่วงเช้า 10 นาทีต่อคัน เพราะรอรถ6.10มีรถตอน 6.15 ไม่สามารถขึ้นได้เพราะคนแน่นถึงประตู ได้ขึ้นตอน6.40 และช่วงเช้าทางด่วนรถติด ขอฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ